Chhatisgarh

Printer-friendly version


S.No. Name of College City State Name of qualification Year Title of Research Name of Schloar Name of Guide Name of Co-guide Discussion/Conclusion Working functional pharmacy
1 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2007 Panchtikta Ghrita Guggulu ka Nirmanatmak evam Prabhavatmak Addhyan Prameha (Madhumeha) Roga ke Paripekshya me Dr. Surekha Bhagat Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
2 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2008 A Comparative Pharmaceutico Clinical Study of Sameerapannaga Rasa prepared with Samanya Shodhit and Hingulottha Parada on Tamaka Shvasa W.S.R. To Eosinophilia Dr. Purushottam Sagar Dr. K.S. Karbhal Lecturer,Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
3 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2008 Swarnamakshik ka Trividh Shodhana Evam Hingul se maran Kar Bhasma Nirman Vishleshnatmak Evam Pandu rog par Tulnatmak Adhyayan Dr. Satyanarayan Rathor Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
4 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2008 Swarna Vang evam Vanga Bhasma ka Tulnatmak Vishleshnatmak evam Prayogatmak Addhaya Madhumeha Roga ke Paripekshya me Dr. Vishvas Parivrajak Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
5 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2009 A Comparative Pharmaceutico-Analytical and Clinical Study of Yashada Bhasma prepared with two Processes of Marana W.S.R. to Raktapradara Dr. Laxmi Hemnani Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
6 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2009 A Pharmaceutico - Analytical & Comparative Clinical Study of Shilatalo Rasa & Godanti Bhasma W.S.R. to Kasa Roga Dr. Kamlesh Dhanautiya Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
7 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2009 A Pharmaceutico - Analytical & Clinical Study of Tala- Sindoor W.S.R. to Tamaka Shvasa Dr. Rashmi Tandon Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
8 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2010 Standardization of Kasisa Bhasma Prepared by two methods (Traditional and modern) Dr. Nirmala Kushwaha Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
9 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2010 Shukla Varga Sudha Kurma Shankhshukti Varatika ka Vishleshnatmak evam Tulnatmak Addhyan evam Amlapitta Roga par Shankhshukti Varatika Bhasma Ka Prabhavatmak Addhyan Dr. Anju Chandrakar Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
10 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2010 A Comparative Pharmaceutico - Analytical Study on Tuttha, Mayur- Piccha and Bhunaga satvas Dr. Manish Patel Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
11 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2011 Punarnava Guggul (Swarnamakshik Bhasma Yukta) Ka Nirmanatmak, Vishleshnatmak evam Prabhavatmak Addhayn Vatarakt ke Paripekshya me. Dr. Shruti Jain Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
12 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2011 Kukkutandatwak Bhasm evam Godanti Bhasm Ka Nirmanatmak, Vishleshnatmak, Tulnatmak, Prabhavatmak Addhayn Shvetpradar ke Paripekshya me. Dr. Asha Sen Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
13 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2011 Dvividh Paddhati se Vatari Ras ka Nirmanatmak, Vishleshnatmak, Tulnatmak, Prabhavatmak Addhayn Aamvat ke Paripekshya me. Dr. Sangeeta Bhagat Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
14 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2012 A Pharmaceutico - Analytical Study of Malla - sindoora Dr. Tribhuvan Nath Mishra Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
15 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2012 A Pharmaceutico - Analytical and Clinical Study of Triphala Mandur W.S.R. to Amlapitta Dr. Shubha Tiwari Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
16 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2012 A Pharmaceutico - Analytical and Clinical Study of Kasakartari Gutika W.S.R. to Kaphajakasa Dr. Nikita Pandey Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
17 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2013 A Pharmaceutico - Analytical and Clinical Study of Indra-Vati W.S.R. to Prameha  Dr. Shubham Jain Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
18 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2013 Dvividh Marit Kasis Bhasma se Nirmit Dvividh Raj Pravarti Vati ka Vishleshnatmak, Tulnatmak evam Prabhavatmak Addhayan Krichhartav ke Paripekshya me. Dr. Alka Bhagat Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
19 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2013 Trividh Shodhit Haratal se Talkeshwar Rasa ka Nirmanatmak, Vishleshnatmak evam Prayogatmak Addhyan Shvitra Roga ke Paripekshya me. Dr. Narottam Netam Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
20 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2014 A Pharmaceutico - Analytical and Clinical Study of Gandhaka Rasayana and Vichar Chikari tail W.S.R. to Vicharchika Dr. Swati Dubey Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
21 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2014 Comparative Pharmaceutico - Analytical Study of Swarnavang Dr. Rashi Shukla Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
22 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2014 A Pharmaceutico - Analytical safety  Study of Ayurvedic Formulation Mrityunjaya  Rasa Dr. Madhuri Vindhyaraj Dr. Manoj Dash Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
23 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2015 Comparative Pharmaceutical & Analytical Study of Samguna & Dwiguna & Shadguna Ballijarita Rasa sindoor Dr. Gajendra Sahu Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
24 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2015 Pharmaceutico - Analytical Study of Brahma Rasayan W.S.R. to its Nutritional Supplement Dr. Kavita Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
25 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2015 Preparation & Analytical Study of Rajata Bhasma & Comparison with available Market Sample Dr. Anil Kumar Dr. S.M. Parhate Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
26 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2016 Pharmaceutico - Analytical Evaluation of Arvindasav Janmaghuntika & Bala Jeevanam W.S.R. to its Comparative Immunomodulatory   effects. Dr. Brajraj Singh Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. K.S. Karbhal Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
27 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2016 A - Comparative Pharmaceutico  Analytical Study of Rasa Sindoor W.S.R. to its crystallographic study  Dr. Ankesh Sharma  Dr. K.S. Karbhal Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh      
28 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2016 Pharmaceutical Standardization  &  Stability study of Kalyanak Ghrita W.S.R. to its Anti Convulsant Dr. Amjad Ali Ansari Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Trilochan Satpaty, Dr. Thakur Rakesh Singh Lecturer , Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
29 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2017 Pharmaceuticol - Analytical and Clinical Evaluation of KimShukdadi Cream Containing Kimshukadi oil on Vyangu Dr. Mridu Sanjana Kujur Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh  Dr. Rashmi Diwan Lecturer, Dept. of Kayachikistha, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Alka Bhagat, Lecturer , Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
30 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2017 Pharmaceutico  Analytical Study of Tamrabhasma Dr. Archana Sahu Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Thakur Rakesh Singh Lecturer , Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
31 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2017 Pharmaceutico-Analytical study of Shodhit Guggulu according to AFI W.S.R. to Saptang Guggulu Dr. Varsha Ratre  Dr. K.S. Karbhal Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Mayank Kulshrestha Scientific officer, Drug Testing Laboratory, Govt. Ayurveda College Campus, Raipur    
32 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2018 Pharmaceutico - Analytical study of two different Tribhuvanakirti Rasa Dr. Aishwarya Pandey Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Thakur Rakesh Singh Lecturer , Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
33 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2018 Pharmaceutico - Analytical Study of two different Agnitundi Vati Dr. Ranjana Patel Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Thakur Rakesh Singh Lecturer , Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
34 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2018 Pharmaceutical Standardization of Tala-Sindoora Dr. Sharadchandra  Dr. K.S. Karbhal Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Alka Bhagat, Lecturer ,Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
35 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2019 Pharmaceutical standardization of Raudra Rasa w.s.r to its anti cancer activity Dr. Shilpa V. Rajan Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Thakur Rakesh Singh Lecturer , Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
36 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2019 Pharmaceutico- analytical study of Abhraka bhasma Dr. Varsha Deo  Dr. K.S. Karbhal Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Alka Bhagat, Lecturer , NPA Govt. Ayurveda College, Raipur , Dr. Arun Kumar Parihar, Drug testing Laboratory, Raipur, C.G    
37 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2019 Pharmaceutico analytical study of Trivanga bhasma Dr. Deepmala Banjare Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Thakur Rakesh Singh Lecturer , NPA Govt. Ayurveda College, Raipur    
38 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2020 Pharmaceutico- analytical study of Punarnava Mandoor Dr. Tarika thakur Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Manoj Kumar Dash, Reader, NPA Govt. Ayurveda College, Raipur, C.G    
39 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2020 Pharmaceutico-analytical study of Praval panchamrita Rasa Dr. Kalyani Singh Dr. S.M. Parhate Professor, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Manoj Kumar Dash, Reader, NPA Govt. Ayurveda College, Raipur, C.G    
40 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2020 Pharmaceutico-analytical study of Trivikrama Rasa Dr. Nashima Akhtar  Dr. K.S. Karbhal Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Alka Bhagat, Lecturer , NPA Govt. Ayurveda College, Raipur , Dr. Umakanta Sahu, Drug testing Laboratory, Raipur, C.G    
41 Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2020 Pharmaceutico-analytical study of Drakshasava prepared by three methods Dr. Renuka Marabi  Dr. K.S. Karbhal Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. Alka Bhagat, Lecturer , NPA Govt. Ayurveda College, Raipur , Dr. Arun Kumar Parihar, Drug testing Laboratory, Raipur, C.G    
42 Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2007 A Study of Different types (Colours) of Kapardika its Bhasma Preparation, Analytical study & Clinical trial of Parinam Shool (Duodenal Ulcer) Dr. Mayank Kulshresth Dr. K.S. Karbhal Lecturer, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh    
43 Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Raipur Chhatisgarh M.D. 2007 A Comparative Pharmaceutico Clinical Study of Rasa- Sindoor and Udumber Ghanvati on Raktpradara Dr. Sushma Khandelwal Dr. P.K. Pachori Rader,Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh Dr. P.K. Pachori Reader, Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurveda College, Raipur, Chhattisgarh